Κινητήρας

Αναζήτηση με Όχημα

Παρακαλώ Επιλέξτε Μοντέλο για Κινητήρας

Αισθητήρας Λάμδα

Αντλία Νερού

Αντλία Λαδιού

Φίλτρο Λαδιού

Ψυγείο Λαδιού

Ωστήριο & Ωστική ράβδος

Ψυκτικό υγρό

Ψυγείο νερού & εξαρτήματα

Ψυγείο καλοριφέρ

Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης ( intercooler )

Ψυγείο EGR

Χιτώνια κυλίνδρων / σετ

Φλάντζες EGR

Φλάντζα υπερπληρωτή καυσαερίων

Φλάντζα υπερπληρωτή

Φλάντζα σωλήνα ψυκτικού υγρού

Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής /εξαγωγής

Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής /εξαγωγής

Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής

Φλάντζα μπλοκ κινητήρα

Φλάντζα κυλινδροκεφαλής

Φλάντζα κάρτερ λαδιού

Φλάντζα καθρέφτη χρονισμού

Φλάντζα καθρέφτη χρονισμού

Φλάντζα θερμοστάτη

Φλάντζα για το καπάκι βαλβίδων

Φλάντζα αντλίας νερού

Φλάντζα αντλίας λαδιού

Φίλτρο ψυκτικού υγρού

Φίλτρο Αέρα

Τσιμούχες στροφάλου

Τσιμουχάκια βαλβίδων

Τσιμούχα εκκεντροφόρου / στροφάλου

Τροχαλίες στροφαλοφόρου άξονα

Τροχαλία στροφάλου

Τροχαλία ιμάντα αντλίας νερού

Τροχαλία αδράνειας ιμάντα χρονισμού

Τεντωτήρας καδένας χρονισμού

Τεντωτήρας ιμάντα χρονισμού

Τάπα συμπλήρωσης λαδιού

Σωληνώσεις λαδιού

Σωληνώσεις λαδιού

Σωλήνες ψυκτικού υγρού

Σωλήνες θέρμανσης πολλαπλής εισαγωγής

Σωλήνας αναρρόφησης αντλίας λαδιού

Σωλήνα εισαγωγής αέρα υπερπληρωτή

Σφόνδυλος

Σύστημα ρύθμισης αέρα υπερπλήρωσης

Σύστημα παροχής δευτερεύοντος αέρα

Σύστημα δευτερεύοντος αέρα

Σύστημα δευτερεύοντος αέρα

Σύνδεσμος ψυκτικού σωλήνα

Στροφαλοφόρος άξονας

Στόμιο πεταλούδας γκαζιού

Στήριγμα ψυγείου λαδιού

Στεγανοποιητικά ψυγείου λαδιού

Στεγανοποίηση συστήματος τροφοδοσίας

Στεγανοποίηση κυκλώματος ψύξης

Στεγανοποίηση κυκλώματος λίπανσης

Σορτ μπλοκ

Σήτα λαδιού & φλάντζα

Σετ φλάντζες ολικής επισκευής

Σετ τεντωτήρα ιμάντα χρονισμού

Σετ ιμάντα χρονισμού

Σετ επισκευής κινητήρα

Σετ ελατήρια εμβόλου

Ρελέ συστήματος ψύξης

Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού

Πτερύγια ελέγχου εισαγωγής

Προστατευτική ποδιά κινητήρα

Προθέρμανση αέρα εισαγωγής

Πολλαπλή εισαγωγής

Πλήμνη στροφαλοφόρου άξονα

Πεταλούδα γκαζιού

Πείρος εμβόλου & ασφάλεια

Ολόκληρος κινητήρας

Οδηγός, τσιμούχα & εξαρτήματα βαλβίδας

Οδηγός τεντωτήρα καδένας χρονισμού

Οδηγός καδένας χρονισμού

Ντίζα γκαζιού

Μπλοκ κινητήρα

Μπιέλα

Μπεκ λαδιού

Μονάδα ψύξης

Μονάδα EGR

Μετατροπέας πίεσης EGR

Λίπανση εκκεντροφόρου άξονα

Λαμαρίνα περισυλλογής ζεστού αέρα

Κυλινδροκεφαλή

Κουζινέτα στροφαλοφόρου άξονα

Κουζινέτα μπιέλας

Κάρτερ λαδιού

Κάρτερ λαδιού

Καπάκι βαλβίδων & εξαρτήματα

Κάλυμμα κινητήρα

Κάλυμμα ιμάντα χρονισμού

Καδένα χρονισμού

Καδένα αντλίας λαδιού

Καβαλέτο μπιέλας

Καβαλέτα στροφαλοφόρου άξονα

Ιμάντας χρονισμού

Θήκη του φίλτρου λαδιού

Θερμοστάτης λαδιού

Θερμοστάτης

Θερμικός διακόπτης

Ηλεκτρονικό σύστημα κινητήρα

Ζύγωθρα

Εργαλεία συστήματος ψύξης

Εργαλεία κινητήρα

Εξαρτήματα υπερπληρωτή

Εξαρτήματα στερέωσης ψυγείου

Εξαρτήματα στερέωσης βάσης κινητήρα

Εξαρτήματα ενεργοποίησης βαλβίδων

Εξαερισμός στροφαλοθαλάμου

Ενδιάμεσος άξονας/άξονας εξισορρόπησης

Ενδιάμεσος άξονας

Έμβολα κομπλέ

Έμβολα

Έλεγχος καυσαερίων EGR

Έλεγχος αέρα EGR

Εκκεντροφόρος άξονας

Εγκέφαλος συστήματος ψύξης

Δοχείο διαστολής

Διαχείριση αέρα εισαγωγής

Διάφραγμα κάρτερ

Διακόπτης/αισθητήρας

Διακόπτης (βαλβίδα) πίεσης λαδιού

Δαχτυλίδια μπιέλας

Γρανάζια χρονισμού

Γρανάζια χρονισμού

Βίδες κυλινδροκεφαλής

Βίδα εκκένωσης κάρτερ

Βίδα & παξιμάδι μπιέλας

Βεντιλατέρ & εξαρτήματα

Βεντιλατέρ & εξαρτήματα

Βάσεις κινητήρα

Βαλβίδες & εξαρτήματα

Βαλβίδα πρόσθετου αέρα

Βαλβίδα παροχής δευτερεύοντος αέρα

Βαλβίδα δευτερεύοντος αέρα

Αντλία υποπίεσης

Αντλία δευτερεύοντος αέρα

Βάσεις Κινητήρα

Αισθητήρας πεταλούδας γκαζιού

Euro1-/Euro2-/D3 μετατροπή

EGR Βαλβίδα υποπίεσης

EGR Βαλβίδα πολλαπλής εισαγωγής

EGR Βαλβίδα επιστροφής καυσαερίων